Zakończyła się realizacja projektu pn. „Razem mamy moc” grupy nieformalnej „Razem mamy moc” pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie.

Działania realizowane były od 01.09.2023 r. do 30.11.2023 r. Zadania dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

W ramach projektu zorganizowano sprzątanie wsi, turniej bilardowy, turniej piłkarzyków, rajd rowerowy, zajęcia taneczne oraz wieczór gier planszowych i konkurs talentów połączony z wielkim nocowaniem. Głównym celem projektu była organizacja różnych wydarzeń integrujących wszystkie pokolenia i grupy społeczne w naszej – cel ten został osiągnięty.

Realizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację działań!