Miesiąc: sierpień 2023

Ekologiczne miejsce odpoczynku

Dzięki dotacji firmy PKP „Energetyka” Stowarzyszenie „Dla Chudoby” utworzyło ekologiczne miejsce odpoczynku. Zadanie zostało zrealizowane na fragmencie działki stanowiącej własność gminy, która do tej pory była nieużytkiem.

Continue reading

© 2024 TwojaChudoba.pl

Theme by Anders NorenUp ↑