W sobotę, 27 listopada 2021r, odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji zakończenia remontu podłogi w Sali spotkań Stowarzyszenia „Dla Chudoby”. Otwierając spotkanie, prezes Stowarzyszenia „Dla Chudoby” Piotr Kisiel, zwrócił uwagę, że podłoga została kompleksowo wyremontowana dzięki dofinansowaniu środkami Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 8000zł, wkładowi własnemu Stowarzyszenia w kwocie 2000zł oraz pracy społecznej mieszkańców. Wspomniał również o tym jak ważną rolę  dla mieszkańców spełnia sala na przestrzeni lat, od jej powstania aż po dzień dzisiejszy.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali obecni na spotkaniu marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Wójt Gminy Lasowice Wielkie Pan Daniel Gagat. Zabierając głos w trakcie spotkania Pan Marszałek podkreślił w swoim wystąpieniu jak ważnym czynnikiem w życiu lokalnych środowisk jest dobra współpraca wszystkich podmiotów działających na jego rzecz oraz wykorzystanie możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw przez samorządy. 

Spotkanie było też okazją do podsumowania tegorocznej Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w Gminie Lasowice Wielkie. Pamiątkowe tablice z rąk Pana Marszałka odebrały: Pani Klaudia Schudy – sołtys Chudoby oraz Pani Iwona Lasik – sołtys Wędryni.  Nasze sołectwo kwotę 5000zł pozyskaną w ramach w/w Inicjatywy przeznaczyło na dofinansowanie zakupu namiotu biesiadnego. Spotkanie było okazją do spotkania się zaproszonych gości oraz aktywnych mieszkańców naszej miejscowości i zakończyło się późnym wieczorem.

Krótka relacja ze spotkania ukazała się na antenie i stronie internetowej radia Opole. https://radio.opole.pl/100,511983,w-chudobie-zakonczyl-sie-remont-wiejskiej-sali-s