„Zakonnice odchodzą po cichu” to tytuł spektaklu teatralnego, do obejrzenia którego zaprosiło w dniu 30.10 b.r. swoich członków i sympatyków Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”.

Różne motywy leżą u podłoża podejmowanych przez nas decyzji: złość, rozczarowanie,  chęć zmiany istniejącej sytuacji,  zdobycie wykształcenia, wyznawane wartości etyczne, potrzeba sukcesu, cierpienie.

Różne też bywają konsekwencje dokonywanych wyborów: trzeba przeciwstawić się niekompetentnemu szefowi, zerwać kontakty z fałszywa przyjaciółką, zmienić miejsce pracy, zamieszkania, dotychczasowy krąg znajomych czy sposób postępowania.

Niektóre z tych zmian dokonują się latami, a proces przeobrażenia jest spokojny, łagodny i niekonfliktowy. Inne zaś są gwałtowne i żywiołowe, rozgrywają się często w blasku jupiterów i artykułów na pierwszych stronach gazet.

Jakie motywy działania kierują zakonnicami, co leży u podstaw ich postępowania oraz jakie są konsekwencje ich wyborów można było dowiedzieć się ze spektaklu „Zakonnice odchodzą po cichu”.

Aktorki  opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego w bardzo przejmujący sposób przedstawiły losy kilku zakonnic, które opuściły klasztorne mury oraz powody, które je do tego skłoniły. Niejeden z widzów zastanawiał się pewnie, dlaczego siostry nie buntują się, nie podejmują walki z zastaną sytuacją? Zamiast tego są pokorne, milczą i odchodzą z zakonu, ale ile w tym milczeniu jest rozgoryczenia, cierpienia i bezsilności, a czasem wręcz rozpaczy? 

 Na te pytania każdy z widzów musiał odpowiedzieć sobie sam.

Wyjazd na tak ciekawe wydarzenie teatralne był możliwy dzięki realizacji projektu pn. „Upowszechniamy kulturę regionu i dbamy o tradycje lokalne” dofinansowanego ze środków Gminy Lasowice Wielkie.

Uczestnicy  dziękują organizatorom za możliwość skorzystania z wyjazdu i spędzenia wieczoru na obcowaniu ze sztuką.