28 lutego, tradycyjnie w „tłusty czwartek”, w Sali wiejskiej przy OSP w Chudobie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”. W trakcie zebrania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności w 2018 roku, natomiast komisja rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli ksiąg i dokumentów z tego okresu.

Po wysłuchaniu informacji i dyskusji nad sprawozdaniami, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.  Przyjęto również ramowy plan działalności Stowarzyszenia w kolejnym roku. Piotr Kisiel, prezes ustępującego Zarządu podziękował zarządowi, komisji rewizyjnej, strażakom, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia w minionym okresie za okazane wsparcie.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji rewizyjnej.

W skład nowego Zarządu weszli:

  • Prezes Zarządu – Piotr Kisiel
  • z-ca Prezesa – Beata Kaliciak
  • Sekretarz – Marek Wyrwa
  • Skarbnik – Żaneta Brol-Nowak
  • Członek Zarządu – Grzegorz Żwaka
  • Członek Zarządu – Klaudia Schudy
  • Członek Zarządu – Justyna Bartyla

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący – Marcin Ludwig
  • Członek komisji – Marta Szewczyk
  • Członek komisji – Anna Pawelec

Po wyborach Prezes Piotr Kisiel, w imieniu nowego Zarządu podziękował za zaufanie i zwrócił się do zebranych z prośbą o zaangażowanie w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach. Przypomniał też o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za poprzedni rok na rzecz Stowarzyszenia „Dla Chudoby”. Podjęto uchwałę o przekazaniu pozyskanych środków z tego tytułu na wsparcie zakupu nowego samochodu bojowego dla naszej jednostki OSP.

Życzymy nowemu Zarządowi powodzenia i sukcesów w dalszej działalności na rzecz rozwoju naszej miejscowości.