Chałupy to przysiółek Kamieńca, który leży pomiędzy Chudobą, a Radawiem. Przed wojną Kamieniec był dużą miejscowością. Działała tam huta szkła, istniała szkoła, gospoda oraz zamieszkiwało kilkuset mieszkańców. Dziś znajduje się tam kilka domków letniskowych i ruiny starych, niezamieszkałych budynków. W samych Chałupach, które otoczone są gęstym lasem, jest jeden zamieszkały dom, reszta to jedynie pozostałości po budynkach. Obecnie wszystkich przyciąga tam cudowne źródełko.

Kilkadziesiąt lat temu stała tam kamienna tablica z wyrytymi po polsku, czesku i niemiecku napisami, że niewidoma kobieta po przemyciu oczu wodą z tego źródełka odzyskała wzrok. Co stało się z tą tablicą – nie wiadomo. Jest to miejsce niezwykle urokliwe, jakby nie z tych czasów. Zadziwia wszechogarniająca cisza, którą przerywa jedynie śpiew ptaków i szelest szumiących drzew.

Miejsce to jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców pobliskich wsi. W piękne, pogodne dni chodzą tam na spacery i jeżdżą na rowerowe wycieczki. Można się napić krystalicznie czystej wody, pomodlić w samotności i odpocząć na łonie natury. Na sąsiadującym ze źródłem drzewie zawieszony jest obraz Matki Boskiej i Pana Jezusa. Drzewo otoczone jest płotkiem.

O źródełku opowiadano już w połowie XIX wieku, przekazując z pokolenia na pokolenie historie cudownych uzdrowień, jakie miały się tam dokonywać. Podobno pewien niewidomy chciał tylko obmyć twarz źródlaną wodą, a odzyskał wzrok. Woda ta także pomagała przy gojeniu się ran. Była też dobra na reumatyzm. Jeżeli ktoś był chory na astmę, musiał chodzić każdego dnia w południe do tego źródła napić się cudownej wody i z czasem całkowicie wyzdrowiał.

Dawniej źródełkiem opiekowali się kolejarze, gdyż niedaleko przebiega linia kolejowa Fosowskie- Kluczbork. To oni zawsze doglądali źródełka, układali kamienie i sadzili kwiaty. Przez ostatnie lata źródełkiem opiekowało się kilku emerytowanych mieszkańców parafii Chudoba. Obecnie z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” i w porozumieniu z Nadleśnictwem Olesno grupa mieszkańców Chudoby przystąpiła do rewitalizacji tego cudownego miejsca. W ramach poczynionych dotychczas prac wyremontowano stary drewniany mostek na rzece od strony Chałup, wyczyszczono i umocniono nabrzeże przy źródełku, wykonano kamienną studzienkę do czerpania źródlanej wody oraz wykonano stabilne ławki, na których odwiedzający to miejsce mogą odpocząć i delektować się otaczającą przyrodą.

Zachęcamy do odwiedzenia tego magicznego miejsca.