Stowarzyszenie „Dla Chudoby” oraz Orkiestra Dęta w ramach realizacji projektu „Z muzyką za pan brat” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020 zorganizowały wyjazd na koncert do Filharmonii Opolskiej w dniu 15 czerwca 2018.

Dwa autokary zabrały z parkingu w Chudobie 110 osób i wyruszyły do opolskiej Filharmonii na koncert muzyczny pt. „Czarodziejski flet”. Dla większości uczestników był to pierwszy kontakt z muzyką poważną. Koncert, którego treścią była muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, wykonywana przez muzyków i chór Filharmonii Opolskiej, był bardzo pozytywnie odebrany przez uczestników naszego wyjazdu.

Mamy nadzieję, że zaproponowana w realizowanym projekcie forma spędzania wolnego czasu przyczyni się do popularyzacji muzyki poważnej w naszym środowisku.