Miło jest nam poinformować o kolejnych dotacjach pozyskanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”. W miesiącu kwietniu zostały podpisane umowy ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie zadania „V Regionalne Zawody Dekarzy” w kwocie 3.150zł oraz z LGD „Dolina Stobrawy” na realizację zadania pn. „Z muzyką za pan brat”, na kwotę 11.689zł.

Zawody dekarzy odbędą się 5 sierpnia 2018 na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie. Realizacja zadania „Z muzyką za pan brat”, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będzie się odbywać w okresie 1.05-31.07.2018 i obejmie między innymi cykl warsztatów muzycznych dla członków naszej orkiestry dętej oraz wyjazd dla 110 osób na koncert do Opolskiej Filharmonii. Już teraz serdecznie zapraszamy zainteresowanych do korzystania z oferowanych działań.