Zainicjowany w 2014 roku przez Stowarzyszenie „Dla Chudoby” Towarzyski Turniej Skata obchodził mały jubileusz. W niedzielę 18 marca odbyła się jego piąta edycja, gromadząc jednocześnie rekordową ilość 27 uczestników.

Jak na prawdziwy turniej przystało po losowaniu stolików zostały ustalone reguły rozgrywek i nasi gracze przystąpili do wielogodzinnej gry. W rozgrywkach uczestniczyli: G.Żwaka, J.Pośpiech, N.Wiecha, P.Lubosz, R.Kurek, S.Jaskuła, J.Robok, P.Bondza, J.Malik, S.Żwaka, T.Kurczewski, B.Jura, H.Sowa, G.Leś, J.Michno, J.Żwaka, Z.Wierszak, M.Seidel, P.Lesik, R.Sieroń, J.Sykoś, P.Pośpiech, H.Maleska, J.Patrykowski, T.Czekała, B.Świgoń oraz P.Myśliwczyk.

Po emocjonujących grach obfitujących w licytacje, grany i inne elementy tej starej śląskiej gry wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Pan Bogdan Jura z Rudy Śląskiej
II miejsce- Pan Piotr Myśliwczyk z Ciarki
III miejsce – Pan Stefan Żwaka z Chudoby

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy turnieju z rąk prezesa Stowarzyszenia „Dla Chudoby” Piotra Kisiel otrzymali puchary, dyplomy i okolicznościowe nagrody. Imprezę zakończył wspólny posiłek oraz pamiątkowe zdjęcia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju oraz osobom pomagającym w jego przeprowadzeniu. Szczególne podziękowania tradycyjnie kierujemy do Pana Stefana Żwaka za jego zaangażowanie w organizację imprezy. Mamy nadzieję, że rozgrywany w Chudobie turniej pozwoli na przetrwanie tej starej śląskiej gry w starciu z oferowanymi współcześnie multimedialnymi grami komputerowymi.

Do zobaczenia na kolejnym turnieju!