Wśród mieszkańców Chudoby bardzo popularną formą aktywnego spędzania czasu są organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” rajdy rowerowe. Od kilku lat jeden z rajdów organizowany jest w październiku i połączony jest z modlitwą różańcową. Tegoroczna edycja rajdu różańcowego odbyła się w niedzielę 1 października  przy doskonałej słonecznej pogodzie.

W rajdzie wzięło udział prawie 100 rowerzystów, którzy stawili się na starcie rajdu punktualnie o godz. 14.00. Rozpoczynając rajd, prezes Stowarzyszenia ‘Dla Chudoby” Piotr Kisiel przywitał wszystkich serdecznie i przedstawił gościa tegorocznej edycji rajdu Pana Sebastiana Jokiela, który jest nauczycielem i katechetą w oleskim Zespole Szkół Zawodowych, a jednocześnie został katechetą roku w organizowanym przez diecezję opolską plebiscycie.

Grupa rowerzystów wyruszyła na trasę rajdu i odwiedzała  napotkane  na trasie przydrożne krzyże i kapliczki przy których były odmawiane poszczególne dziesiątki modlitwy różańcowej,  a nasz gość  przy każdym przystanku uświetnił modlitwę śpiewem i grą na gitarze utworów religijnych.  Tak mijając kolejne miejsca nasi rowerzyści dotarli do przysiółka Sobisz, gdzie nastąpiło zakończenie części modlitewnej imprezy.

W dalszej kolejności wszyscy udali się do chatki myśliwskiej urokliwie położonej w środku lasu, gdzie przygotowano poczęstunek. Rowerzyści zostali poczęstowani kawą, ciastem a także kiełbaską z grilla i gorącą herbatą. W takiej scenerii, przy akompaniamencie naszego gościa nasi rowerzyści biesiadowali do zachodu słońca.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w rajdzie, szczególne podziękowania kierujemy do Pana Sebastiana Jokiela oraz ks. Proboszcza Jana Maksara, którzy swym uczestnictwem w imprezie przyczynili się do popularyzacji tak ciekawej formy  połączenia turystyki rowerowej z modlitwą.