Kolejny już raz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku dochodowego za 2016 rok na rzecz  naszego Stowarzyszenia, które jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Tym razem na  konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota  4164.40 PLN.  Zgodnie z zapisami ustawy  w/w kwota zostanie wykorzystana na realizację celów statutowych organizacji. Przekazane przez Państwa  środki tradycyjnie zostaną przeznaczone między innymi na wsparcie leczenia chorego dziecka oraz dofinansowanie organizowanych przedsięwzięć dla mieszkańców. Dzięki Państwa wsparciu możemy organizowane przez nas imprezy realizować z korzyścią dla ogółu mieszkańców Chudoby i okolic. Zachęcamy jednocześnie do aktywnego udziału w organizowanych przedsięwzięciach.

Dziękując, polecamy się Państwa ofiarności przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2017.