„Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”, a tym miejscem jest Szkoła Podstawowa w Chudobie.

Powyższe słowa stały się mottem obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej i spotkania jej  absolwentów. Przygotowania do uroczystości zajęły kilka miesięcy. Trzeba było zaplanować wiele działań, logistycznie rozpracować wiele pomysłów i koncepcji, by wybrać te najbardziej optymalne. W historii szkoły to jedna z tych uroczystości, która wpisuje się do zdarzeń szczególnych, wyjątkowo oczekiwanych. Budując tożsamość szkoły w lokalnym środowisku określamy nie tylko poziom nauczania ale spełniamy także kulturotwórczą funkcję szkoły.

3 czerwca 2017r. społeczność naszej szkoły oczekiwała z olbrzymim podekscytowaniem, by wszystko przebiegło zgodnie z planem, by spotkać dawnych kolegów, uczniów i… przypomnieć siebie sprzed  lat. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza Jana Maksara oraz pochodzących z naszej parafii ks. Józefa Niesłonego i ks. Waldemara Książka w intencji absolwentów, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej. Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do budynku szkoły. Przybyłych na uroczystość gości przywitali prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” p. Piotr Kisiel oraz Dyrektor ZGSP w Lasowicach Wielkich p. Tomasz Jurczyk.

Przechodząc szkolnymi korytarzami goście i absolwenci zatrzymywali się, oglądając okolicznościowe wystawy oraz historię szkoły zapisaną na zdjęciach. Przy jednym ze stolików zgromadziła się kolejka chętnych, by zamieścić wpis w księdze jubileuszowej. Piękna dekoracja wprowadziła w atmosferę wspomnień, przypominała o wyjątkowym charakterze spotkania, którego ciąg dalszy odbył się na placu szkolnym. Każdy z gości otrzymał pamiątkową tarczę szkolną oraz pamiątkowy kubek. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym ks. J.Niesłony podpisywał swoją książkę wydaną na 100-lecie Szkoły.

 

Kolejna część uroczystości, gdzie  w roli gospodarzy wystąpili uczniowie, była nadzwyczaj dobrze przygotowana. Wystąpiły dzieci ze szkół w Chudobie, Laskowicach i Lasowicach Wielkich oraz nasze przedszkolaki. Wśród wielu gości przybyłych na uroczystość, byli obecni między innymi Wójt Gminy Lasowice Wielkie p. Daniel Gagat, przewodniczący Rady Powiatu Kluczborskiego p. Andrzej Butra, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, lokalni przedsiębiorcy p. Edward i Krzysztof Bartyla, p. Marek Pietrek, nauczyciele emeryci i nauczyciele, którzy w różnych okresach czasu pracowali w Szkole oraz wielu innych gości, którzy na co dzień współpracują ze szkołą i lokalną społecznością. Historia zatacza krąg i przypomina o ciągłości dziejów, także tych w wymiarze lokalnym. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” ufundowało pamiątkową tablicę, którą w obecności zebranych odsłonił Wójt Gminy P. Daniel Gagat.

Dalsza część imprezy odbyła się już na wiejskim placu rekreacyjno-sportowym. Atrakcjami tej części uroczystości były występy uczniów, rywalizacja młodzieżowych drużyn pożarniczych, koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Chudoby, którą tworzą absolwenci naszej szkoły. Bardzo duży aplauz zyskało humorystyczne przedstawienie w wykonaniu dorosłej części mieszkańców Chudoby pt. „Nasza klasa”. Kiedy zapadł zmrok prezentację multimedialną o historii szkoły przedstawił jej absolwent p. Marcin Bomba. Całość imprezy zwieńczyła zabawa taneczna z zespołem „Event”, która trwała do białego rana.

 

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w spotkaniu i mamy nadzieję, że każdy mile będzie wspominał te chwile, które pozwoliły pamięcią wrócić do czasów nauki w „chudobskiej podstawówce”.

Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak ciekawej imprezy.