10 czerwca 2024r w Sali wiejskiej odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzono wybory sołtysa oraz rady sołeckiej na kadencję 2024-2029. Zebrani mieszkańcy Chudoby w tajnym głosowaniu wybrali na sołtysa Panią Grażynę Wyrwa . Dokonano również wyboru nowej rady sołeckiej. W jej
skład weszli Beata Friedrich, Piotr Neugebauer, Andrzej Krzymiński, Piotr
Nowak
oraz Sebastian Mełech. Gratulujemy!