Informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” zakończyło realizację projektu „Nowoczesnością udoskonalamy swoje działania”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego.

W ramach w/w projektu wymieniono drzwi w Sali spotkań, wyremontowano schody wejściowe wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz zakupiono tablicę „flipchart”, termosy do kawy, ekspres do kawy jako wyposażenie sali.

Dofinansowanie Samorządu Województwa wyniosło 7000zł natomiast wartość całego zadania to 10 200zł. Dzięki realizacji projektu nasza sala spotkań będzie mogła dalej służyć ogółowi mieszkańców jako miejsce spotkań, zebrań, szkoleń czy chociażby wyborów w znacznie podwyższonym standardzie.