Słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom rajdu rowerowego, który zorganizowało Stowarzyszenie „Dla Chudoby” w dniu 8 października 2023r.

Tradycyjnie w październiku rowerzyści jadą szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek zlokalizowanych w okolicy, łącząc przyjemność turystyki rowerowej z modlitwą różańcową.

W rajdzie wzięło udział 60 rowerzystów, a tegoroczna trasa liczyła 11km i wiodła drogami Chudoby i Wędryni. W rajdzie wziął udział nowy proboszcz parafii Chudoba – ks. Henryk Wolff, który od początku swojego pobytu w Chudobie integruje się z mieszkańcami i poznaje okolicę.

Na zakończenie rowerowej imprezy uczestnicy spotkali się w Sali spotkań Stowarzyszenia na wspólnym posiłku przygotowanym przez organizatorów. Podczas spotkania prezes Stowarzyszenia „Dla Chudoby” Piotr Kisiel wręczył ks. proboszczowi koszulkę i czapkę – atrybuty członka nieformalnej grupy rowerowej „Chudoketa”, stając się jednocześnie jej pełnoprawnym członkiem.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom rajdu za udział i doskonałą atmosferę. Podziękowania kierujemy też do Pań, które włożyły dużo pracy w przygotowanie poczęstunku i logistyki na zakończeniu imprezy.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez nasze Stowarzyszenie.