W ostatnich tygodniach w naszej Parafii pw. NSPJ w Chudobie nastąpiły
duże zmiany. Piastujący urząd proboszcza przez ostatnie 30 lat, ks. Jan Maksara
przeszedł z dniem 23 sierpnia 2023r na zasłużoną emeryturę. Przez cały ten
czas dał się poznać jako dobry duszpasterz i gospodarz parafii.

Wyraz wdzięczności parafianie dla odchodzącego proboszcza okazali uczestnicząc w ostatniej mszy św. odprawionej w niedzielę 20 sierpnia przez „ks. emeryta”. Dziękujemy ks. Janowi raz jeszcze za lata spędzone wśród mieszkańców Chudoby, Wędryni i Szumiradu oraz życzymy zdrowia i radości w nowej rzeczywistości „emerytalnej”.

Dekretem Biskupa Opolskiego z dniem 24 sierpnia 2023r nowym proboszczem
parafii został mianowany ks. mgr. Henryk Wolff – radca duchowny, który do tej pory był dyrektorem Diecezjalnego Gimnazjum i Liceum Humanistycznego w Nysie. Oficjalne uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza na urząd nastąpiło w niedzielę 17 września podczas nabożeństwa powitania pielgrzymów z Góry św. Anny. Ceremoniałowi przewodniczył ks.dziekan Walter Lenard. Świadkami tego wydarzenia byli licznie zgromadzeni kapłani z całego dekanatu i okolic oraz rzesza wiernych.

Życzymy nowemu proboszczowi szybkiej aklimatyzacji w nowym środowisku i wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków.