Dzięki dotacji firmy PKP „Energetyka” Stowarzyszenie „Dla Chudoby” utworzyło ekologiczne miejsce odpoczynku. Zadanie zostało zrealizowane na fragmencie działki stanowiącej własność gminy, która do tej pory była nieużytkiem.

Miejsce to jest zlokalizowane w sąsiedztwie szkoły przy drodze gminnej. W ramach projektu uporządkowano teren działki oraz przeprowadzono inwentaryzację rosnących na niej drzew i krzewów. Zakupiono i zamontowano tablicę edukacyjną, ławkę oraz lampę solarną, która oświetla teren i zasilana jest „czystą” energią. Ponadto wykonano opisy informujące o gatunkach rosnących na działce drzew. Docelowo całość obiektu zostanie doposażona elementami tzw. „małej architektury” zakupionymi w ramach funduszu sołeckiego.

Zapraszamy do korzystania z obiektu podczas rodzinnych spacerów.