Dnia 18 czerwca 2023 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chudobie, ks. proboszcz Jan Maksara świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

Uroczystość połączona była z odpustem parafialnym. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe parafii i OSP Chudoba. Wśród obecnych byli księża dekanatu oleskiego, pochodzący z Chudoby ks. Józef Niesłony OMI, siostry zakonne – s. Marcjalis, s. Eliasza, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, delegacje oraz licznie przybyli parafianie i goście.

Uroczystą Mszę św. wraz z dostojnym jubilatem koncelebrowali ks. dziekan Walter Lenart, proboszcz parafii Olesno oraz ojciec Alan OFM, były prowincjał ojców Franciszkanów. Kazanie wygłosił ojciec Alan , który nie tylko nawiązał do przeżywanej uroczystości odpustowej, ale również przedstawił sylwetkę księdza jubilata w aspekcie jego służby Bogu i Kościołowi. Zwieńczeniem uroczystości była procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości dostojnemu jubilatowi okolicznościowe życzenia złożyli przedstawiciele parafian z Chudoby, Wędryni i Szumiradu, członkinie parafialnego koła Caritas, strażacy OSP, przybyły z zagranicy bratanek Jubilata, delegacja DFK, delegacja orkiestry parafialnej, dzieci i młodzież oraz ministranci. Na zakończenie głos zabrał ks. dziekan Walter Lenart, który wyraził wdzięczność Bogu i ludziom za 50 lat życia kapłańskiego Jubilata oraz przypomniał jego drogę kapłańską podkreślając fakt 30-letniej posługi w parafii Chudoba. W ostatnim słowie uroczystości czcigodny Jubilat podziękował wszystkim za udział w mszy św. Jubileuszowej oraz za wszystkie miłe słowa i złożone życzenia. Przed kościołem orkiestra parafialna ku radości wszystkich zebranych zagrała krótki koncert na cześć Jubilata.

Serdecznie gratulujemy tylu wspaniałych lat posługi oraz życzymy zdrowia i wielu lat w służbie Bogu i człowiekowi.