W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny
poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).

W dniach 18-19 października 2022r gościł w naszej parafii ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. Biskup Andrzej Czaja, realizując wspomniane wyżej wymogi Kodeksu. U bram kościoła ks. Biskupa przywitał proboszcz naszej parafii ks. Jan Maksara. W przepięknej oprawie – przy udziale orkiestry parafialnej oraz pocztów sztandarowych – uroczystej mszy św. przewodniczył ks. Biskup.

Z okazji wizytacji przed mszą św. proboszcz oraz przedstawiciele rady parafialnej złożyli sprawozdania z przebiegu życia duchowego i gospodarczego w naszej parafii. Po mszy św. odbyło się spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską, natomiast w drugim dniu wizyty ks. Biskup odwiedził też kościół filialny w Wędryni.

Mamy nadzieję, że wizyta ks. Biskupa przyczyni się do dalszego rozwoju naszej parafii.