Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”, dzięki udziałowi w programie p.n. ”Grantspołeczni”, organizowanym przez firmę PKP ENERGETYKA, zrealizowało projekt polegający na stworzeniu kącika edukacyjnego o tematyce ekologicznej.

Zadanie zostało dofinansowane kwotą 3000 zł przez organizatora. W ramach realizowanego zadania wykonano tablicę edukacyjną, biblioteczkę plenerową, ławkę parkową oraz posadzono ozdobne krzewy.

Tablica edukacyjna swoim wyglądem nawiązuje do podobnych tablic ustawionych na terenie naszej wsi. W biblioteczce będzie można znaleźć wydawnictwa poświęcone szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Mamy nadzieję, że miejsce to przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej osób je odwiedzających oraz będzie oazą spokoju dla szukających odpoczynku podczas spacerów. Jednocześnie prosimy ład i utrzymanie porządku w tym kameralnym miejscu.

Zapraszamy!