Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla
Chudoby”
wydało kartki pocztowe przedstawiające Chudobę i jej walory ujęte w obiektywie aparatu fotograficznego.

Pocztówki przedstawiają naszą wieś w różnych porach roku. Do publikacji wykorzystano zdjęcia udostępnione przez Sabinę Bartyla, Antoniego Arndt, Bruno
Hübner, Klaudię Schudy i Marcina Kisiel. Serdecznie dziękujemy.

Wydanie pocztówek było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Bogactwo kulturalne Regionu i tradycja nas ubogaca” wspartego środkami Gminy Lasowice.

Jednocześnie dzięki udziałowi w projekcie promującym wioski tematyczne realizowanym przez LGD „Dolina Stobrawy” wydana została kartka pocztowa promująca Chudobę jako wioskę dekarzy.