Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla
Chudoby”
wydało kartki pocztowe przedstawiające Chudobę i jej walory ujęte w obiektywie aparatu fotograficznego.

Continue reading