Z radością i satysfakcją informujemy, że nasz kościół parafialny pw. NSPJ w Chudobie zyskał nowe pokrycie dachowe. Przez miesiąc trwały intensywne prace remontowe, które obejmowały wymianę pokrycia dachowego, wymianę rynien, obróbki blacharskie oraz naprawę uszkodzonych przez upływający czas fragmentów gzymsów i wieżyczek wieńczących dach.

Głównym wykonawcą remontu była firma dekarska „Bartyla” z Chudoby, która bardzo starannie wykonała powyższe prace. Wierzymy i mamy nadzieję, że wyremontowany dach będzie służył kolejnym pokoleniom przynajmniej przez następne 100 lat. W pracach dodatkowych (transport gruzu, prace murarskie) uczestniczyli też społecznie mieszkańcy parafii, którym również należą się serdeczne podziękowania. Pracujący na dachu dekarze swoje podziękowania kierują do Pań, które codziennie częstowały ich gorącą kawą i ciastem. Poniżej załączamy kilka zdjęć wykonanych podczas wspomnianych wyżej prac remontowych.