Ósmego października br., w ciepłe, słoneczne niedzielne popołudnie, odbył się dziewiąty już Różańcowy Rajd Rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dla Chudoby”. Jego uczestnicy, w liczbie ponad 50 osób przemieszczali się polnymi i leśnymi dróżkami, a przy mijanych przydrożnych krzyżach odmawiali kolejne dziesiątki różańcowej modlitwy.

O godz. 14.00 prezes Stowarzyszenia, pan Piotr Kisiel, powitał zebranych na starcie rajdu księdza proboszcza Jana Maksarę i pozostałych uczestników. Tegoroczna trasa wiodła najpierw do osady Kamieniec. Po modlitwie w centrum wsi rowerzyści udali się leśną drogą w kierunku Chałup, gdzie wzięli udział w uroczystym akcie poświęcenia przydrożnego krzyża, pięknie odnowionego przez dawnego mieszkańca Kamieńca, pana Erwina Krupę.

Następnie uczestnicy rajdu przejechali malowniczą leśną drogą do przysiółka Sobisz, a stamtąd wrócili do Chudoby, gdzie w sali Stowarzyszenia czekał już na nich gorący posiłek w postaci bigosu i herbaty. Przy wymianie wrażeń, opowieściach i żartach mile płynął czas.

Organizatorzy rajdu dziękują wszystkim, którzy pomogli w jego zorganizowaniu, a uczestników już dzisiaj zapraszają na kolejny w przyszłym roku.