Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Wsi „Dla Chudoby”, w ramach realizacji projektu pn. „Kultura, tradycja i rekreacja rozwija lokalną społeczność”, dofinansowanego ze środków Gminy Lasowice Wielkie, zorganizowało dwa wyjazdy do teatru.

Dla osób dorosłych zorganizowany został wyjazd do teatru na sztukę pt. „Mayday” (komedia). Przedstawienie odbyło  się w sobotę 21 października 2017 r. na dużej scenie teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu.  Natomiast dla naszych milusińskich zorganizowano wyjazd do teatru na sztukę pt. „Akademia Pana Kleksa”. Przedstawienie odbyło się w niedzielę 12 listopada  na scenie Teatru Lalki i Aktora w Opolu .

Teatr, jak wiadomo odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Uczestnictwo naszych mieszkańców w tak podanej formie kultury w wielu z nich wywołał potrzebę częstszego korzystania z teatru. W planach pracy naszego Stowarzyszenia na kolejne lata z pewnością pojawią się takie propozycje. Dziękujemy wszystkim za udział w wyjazdach i zapraszamy na kolejne.