Rozgrywki skata w postaci turnieju towarzyskiego zainicjowane w 2014 roku przez Stowarzyszenie „Dla Chudoby” przerodziły się w cykliczną imprezę o zasięgu więcej niż regionalnym, która w każdej kolejnej edycji gromadzi coraz więcej uczestników. W tegorocznym już IV Towarzyskim Turnieju Skata wzięło udział 26 zawodników. Impreza odbyła się w Sali wiejskiej w niedzielę 2 kwietnia 2017r.

Jak na prawdziwy turniej przystało po losowaniu stolików zostały ustalone reguły rozgrywek i nasi gracze przystąpili do wielogodzinnej gry. W rozgrywkach uczestniczyli:

Robok Jacek – Olesno
Szarzewicz Ryszard – Olesno
Jaskuła Stefan – Olesno
Kurek Roman – Olesno
Paruzel Jan – Zborowskie
Musiał Grzegorz – Ciasna
Singer Jerzy – Bażany
Czekała Tomasz – Lubliniec
Lesik Piotr – Chudoba
Maleska Henryk – Sowczyce
Michna Janusz – Szczedrzyk
Sowa Hubert – Szczedrzyk
Patrzykowski Jan – Wędzina
Imiołczyk Henryk – Olesno
Wierszak Erwin – Zębowice
Kowolik Herbert – Antoniów
Żwaka Stefan – Chudoba
Sieroń Rudolf – Radawie
Sykoś Joachim – Radawie
Myśliwczyk Piotr – Ciarka
Bondza Piotr – Chudoba
Lubosz Piotr – Chudoba
Pośpiech Jan – Chudoba
Świgoń Bernard – Chudoba
Żwaka Grzegorz – Chudoba
Wiecha Norbert – Bierdzany

Po emocjonujących grach obfitujących w licytacje, grany i inne elementy tej starej śląskiej gry wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Pan Stefan Jaskuła z Olesna
II miejsce- Pan Herbert Kowolik z Antoniowa
III miejsce – Pan Henryk Maleska z Sowczyc

Zwycięzcy oraz pozostali zawodnicy z rąk prezesa Stowarzyszenia „Dla Chudoby” Piotra Kisiel otrzymali dyplomy i okolicznościowe nagrody. Imprezę zakończył wspólny posiłek oraz pamiątkowe zdjęcia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju oraz Panu Stefanowi Żwaka za profesjonalne przygotowanie rozgrywek od strony organizacyjnej i merytorycznej. Nad kulinarną częścią turnieju czuwała Grażyna Wyrwa, której również serdecznie dziękujemy.

Do zobaczenia na kolejnym turnieju!