Stowarzyszeniem „Dla Chudoby” kieruje Zarząd w składzie:

Prezes: Piotr Kisiel
Wiceprezes: Beata Kaliciak
Sekretarz: Marek Wyrwa
Skarbnik: Żaneta Brol-Nowak
Członkowie Zarządu: Grzegorz Żwaka, Klaudia Schudy, Justyna Bartyla

Została również powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: Marcin Ludwig
Członkowie: Marta Szewczyk, Anna Pawelec