Tradycyjnie wczesną wiosną Stowarzyszenie „Dla Chudoby” organizuje Towarzyski Turniej Skata Sportowego, który od kilku lat jednocześnie jest Memoriałem im. S. Żwaka – inicjatora rozgrywek. Tegoroczna impreza odbyła się w niedzielę 17 marca 2024r w Sali wiejskiej i była to już jej IX edycja.

W rozgrywkach uczestniczyło 18 zawodników, z których większość regularnie bierze udział w naszym turnieju. W tym roku rywalizowali: J. Patrzykowski, A. Smolka, J. Maks, T. Czekała, H. Maleska, P. Bondza, N. Wiecha, L.,P. Lesik, , J. Pośpiech, J. Robok, R., T. Kurczewski, S. Jaskuła, J.Paruzel, B.Świgoń, L.Wiecha, H.Imiołczyk, O.Skorupa, G. Żwaka.

Zawody rozgrywano przy sześciu stolikach. Zgodnie z zasadami gry poprzedzone były komisyjnym losowaniem stolików i miejsc. Jak przystało na sportowy charakter imprezy, emocji było sporo.  Po ponad 4 godzinach gry, wyłonieni zostali zwycięzcy Turnieju.

Zwycięzcami zawodów zostali:

I miejsce – Jan Paruzel
II miejsce – Oskar Skorupa
III miejsce – Tadeusz Kurczewski

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy Turnieju z rąk Prezesa Stowarzyszenia „Dla
Chudoby”- Piotra Kisiel otrzymali okolicznościowe puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie
uczestników imprezy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju i już zapraszamy do udziału w kolejnej jubileuszowej edycji w przyszłym roku. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza Żwaka, który przygotował rozgrywki od strony merytorycznej.