Piękny koncert Wiedeńskiej Gali Noworocznej w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Opolskiej pod batutą Przemysła Neumanna, a w roli prowadzącego Andrzej Poniedzielski.

W takim wydarzeniu tradycyjnie nie mogło zabraknąć naszych lokalnych „melomanów”. Stowarzyszenie „Dla Chudoby” w niedzielę 14 stycznia 2024r zorganizowało kolejny już wyjazd na doroczny Koncert Noworoczny do Filharmonii Opolskiej im.J.Elsnera. Tegoroczny koncert prowadził wspomniany już Andrzej Poniedzielski: pieśniarz i aktor, kojarzony głównie z deskami scen kabaretowych. Twierdzi iż nie jest ani poetą, ani twórcą, tylko po prostu czasami coś sobie pozapisuje – lecz dorobek literacki, na który składa się ponad czterysta wierszy i piosenek zdaje się mówić o nim coś zgoła innego.

Mistrzowską swobodę posługiwania się językiem polskim oraz umysł pełen poetyckiej wyobraźni dostrzec można już w pierwszych chwilach spędzanych z Poniedzielskim. Było i wesoło, i przepiękna muzyka, i coś do przemyślenia też.