W piątek 17 marca 2023r w Sali wiejskiej przy OSP w Chudobie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”. W trakcie zebrania ustępujący zarząd przedstawił sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności w 2022 roku, natomiast komisja rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli ksiąg i dokumentów z tego okresu.

Po wysłuchaniu informacji i dyskusji nad sprawozdaniami zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Przyjęto również ramowy plan działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.

Piotr Kisiel, prezes ustępującego Zarządu podziękował zarządowi, komisji rewizyjnej, strażakom, sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia w minionym okresie za okazane wsparcie.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania skład Zarządu pozostał bez zmian natomiast zmiany nastąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej.

W skład nowego Zarządu zostali wybrani:

  • Prezes Zarządu – Piotr Kisiel
  • z-ca Prezesa – Beata Kaliciak
  • Sekretarz – Marek Wyrwa
  • Skarbnik – Żaneta Brol-Nowak
  • Członek Zarządu – Grzegorz Żwaka
  • Członek Zarządu – Klaudia Schudy
  • Członek Zarządu – Justyna Bartyla

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Marcin Ludwig
  • Członek komisji – Magdalena Fuhl
  • Członek komisji – Tomasz Nikiel

Po wyborach Piotr Kisiel, prezes zarządu Stowarzyszenia w imieniu zarządu podziękował za zaufanie i zwrócił się do zebranych z prośbą o zaangażowanie w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach, przypomniał też o możliwości przekazania 1,5% podatku dochodowego za poprzedni rok na rzecz Stowarzyszenia „Dla Chudoby”.

Życzymy Zarządowi powodzenia i sukcesów w dalszej działalności. Zapraszamy też nowe osoby do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia i działania na rzecz Chudoby i jej mieszkańców.