Zainicjowany w 2014 roku przez Stowarzyszenie „Dla Chudoby” Towarzyski Turniej Skata został rozegrany w niedzielę 3 kwietnia 2022r jako Memoriał głównego pomysłodawcy turnieju Stefana Żwaka, który mnóstwo swojej energii i zaangażowania włożył w to, aby ta stara śląska gra w karty nie zanikła.

W tegorocznej edycji turnieju, po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, wystartowało 25 uczestników. Nad całością merytoryczną turnieju czuwał syn naszego mentora – Grzegorz Żwaka, który sprawnie przeprowadził zawody.

Jak na prawdziwy turniej przystało, po losowaniu stolików zostały ustalone reguły rozgrywek i nasi gracze przystąpili do wielogodzinnej rywalizacji. W rozgrywkach uczestniczyli: R. Sklorz, A. Pijanka, J. Nowak, J. Respondek, N. Wiecha, G. Leś, J. Sykoś, Z. Wierszak, P. Bondza, J. Pośpiech, J. Patrzykowski, M. Szczerek, P. Lesik, P. Ludwiczak, L. Wiecha, J. Malik, S. Pluta, H. Kowolik, R. Kierpal, L. Janerka, P. Widera, E. Pisula, S. Jaskóła, J. Robok i B. Świgoń.

Po emocjonujących grach obfitujących w licytacje, grany i inne elementy tej starej śląskiej gry wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Pan Leon Wiecha z Olesna
Ii miejsce- Pan Piotr Bondza z Chudoby
III miejsce – Pan Jan Respondek z Rzędowic

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy turnieju z rąk prezesa Stowarzyszenia „Dla Chudoby” Piotra Kisiel otrzymali puchary, dyplomy i okolicznościowe nagrody. Imprezę zakończyły wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w turnieju oraz osobom pomagającym w jego przeprowadzeniu. Nasze podziękowania kierujemy także do naszych sponsorów dzięki którym mogliśmy naszych zawodników obdarować upominkami. W tym roku były to firmy: VELUX, Galeco, ROBEN, Oras , Gmina Lasowice Wielkie oraz organizator zawodów Stowarzyszenie „Dla Chudoby”.

Mamy nadzieję, że rozgrywany w Chudobie turniej pozwoli na przetrwanie tej starej śląskiej gry i kolejne pokolenia zainteresują się taką formą spędzania wolnego czasu.


Do zobaczenia na kolejnym turnieju!