Chudoba jako „Wioska dekarzy” jest celem wycieczek i podróży studyjnych organizowanych przez różne organizacje. W dniu 18 października gościła w Chudobie 35-osobowa grupa sołtysów i lokalnych liderów z terenu działania LGD Wrota Wielkopolski, która w ramach podróży po wioskach tematycznych zainteresowała się naszą „wioską dekarzy”.

Nasi goście szczególnie byli zainteresowani osiągnięciami Chudoby w zakresie zrealizowanych projektów oraz wdrażaniu modelu wsi tematycznej. Nasza ścieżka edukacyjna „pokrycia dachowe” dla wielu uczestników podróży stała się inspiracją do remontu swoich dachów. Uczestnicy studyjnego wyjazdu swój pobyt w wiosce dekarzy zakończyli warsztatami malowania obrazów na dachówkach, podczas których każdy z uczestników mógł wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi (wielu z malujących zabrało swoje prace ze sobą).