Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Pan Piotr Kisiel – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”, zdobył tytuł „Najaktywniejszego Lidera Społeczności Wiejskich”, w ramach konkursu organizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Celem konkursu jest wyróżnienie ludzi działających na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich, uhonorowanie pracy wolontariuszy i zwrócenie uwagi znaczenie działań edukacyjnych w środowisku wiejskim, na rzecz jego integracji, aktywizacji i rozwoju, popularyzowanie odpowiednich postaw wśród ludzi zamieszkałych na terenach wiejskich.

Pan Piotr Kisiel to osoba, która dostrzega potencjał w otaczającej go rzeczywistości, a jeszcze większy w ludziach. Potrafiąc doskonale współpracować, stwarza nieocenione dla lokalnej społeczności warunki do kultywowania tradycji, ale także kreowania nowych. Jest liderem zarażającym optymizmem i pobudzającym mieszkańców Chudoby do działania swym przykładem. Cieszy się powszechnym szacunkiem we wszystkich organizacjach, w których działa. Pokazuje, iż wspólne działanie mieszkańców na rzecz swojej miejscowości to podstawa budowania harmonii w społeczeństwie.

 

Życzymy Panu Piotrowi wytrwałości aby nie ustawał w swym zapale. Serdecznie gratulujemy!

 

Artykuł na stronie LGD „Dolina Stobrawy” – http://dotacje.dolinastobrawy.pl/piotr-kisiel-nagrodzony-tytulem-najaktywniejszego-lidera-spolecznosci-wiejskiej/