Stowarzyszeniem „Dla Chudoby” kieruje Zarząd w składzie:

Prezes: Piotr Kisiel
Wiceprezes: Beata Kaliciak
Sekretarz: Tomasz Jurczyk
Skarbnik: Justyna Bartyla
Członkowie Zarządu: Marek Wyrwa, Klaudia Schudy, Andrzej Friedrich

 

Została również powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: Żaneta Brol-Nowak
Członkowie: Marta Szewczyk, Anna Pawelec