Stowarzyszenie „Dla Chudoby” informuje, że w dniu 3 czerwca 2017 roku  planowane są obchody 100-lecia szkoły podstawowej w Chudobie, powiązane ze spotkaniem absolwentów. Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród swoich bliskich i znajomych w kraju i za granicą. Jednocześnie zwracamy się z prośbą  do osób posiadających jakiekolwiek zdjęcia, dokumenty, stare świadectwa szkolne o ich udostępnienie celem wykorzystania  w planowanym opracowaniu dotyczącym szkoły. Po skopiowaniu będą oddane.  Dokumenty można przekazać do pana Piotra Kisiel (Tel. 606994263, p.kisiel@onet.pl ).